J Á T É K O S
Z E N E B Ö L C S I

Csütörtökön 10:00 órától

Topolino Családi bölcsiben

A zene és a zene művelése nélkülözhetetlen a személyiség kiegyensúlyozott
kialakításához, a zene által fejlesztett képességek pedig kedvezően
befolyásolják az egyén szocializációját, kreativitását, intelligenciáját, érzelmi gazdagodását és általános teljesítményét. Ezen képességek elsajátítását kisgyermekkorban érdemes megalapoznunk, hiszen ebben a korban a legfogékonyabbak a gyerekek. Bizonyított tény, hogy a mondókák segítik őket a beszédtanulásban, és akik zenei közegben nőnek fel, azok az iskolában könnyebben tanulnak meg írni, olvasni és számolni, sőt a kudarctűrő készségük is alakul.

Jelentkezés: Märle-Schön Boglárka
+36208280996
Játsszunk, mozogjunk, énekeljünk együtt!
S z e r e t e t t e l v á r l a k !

ritmusjátékok hangszerekkel
mozgással kísért ének és mondóka
népi körjátékok, magyar gyermek-, és népdalok
személyiségfejlesztés a zene eszközeivel
zenei képességek fejlesztése
többféle hangszer megismerése testközelből